Regulamin sklepu

 

REGULAMIN

 

1. Sklep DE LUXO  jest prowadzony przez firmę:

DE LUXO sp z o.o.

Ul. Stargardzka 2 

54-156 Wrocław

regon 362027228

nip 8943067565

Numer KRS: 0000578993

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2 . Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówien płatnych

przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu

wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży

(faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez

Klienta w formularzu zamówienia adres.

6 . Sprzedajacy ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku

niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach

sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami

prawa. 

7. Termin realizacji zamówień na terenie Polski

Tremin realizacji zamówienie oznacza czas przygotowania towaru do wysyłki. 

TERMIN REALIZACJI 1-2 DNI *

*dni robocze (poniedziałek – piątek)
W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji z przyczyn niezależnych. w takim przypadku klient zostanie indywidualnie poinformowany o zaistniałej sytuacji. Niektóre produkty są szyte dla klienta na zamówienie, okres realizacji w takim przypadku wynosi około 5 dni roboczych. 

8. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz

oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres

Sprzedajacego.

9. Zwroty

W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do

odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z

przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Podobnie będzie w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do takich można zaliczyć umowy o dostawę dzieła (towaru) stworzonego według indywidualnego zamówienia konsumenta.

Sprzedajacy w ciągu czternastu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

Uwaga: Klient zamawiając towar za pobraniem, w razie jego zwrotu do Sprzedającego, z przyczyn nie wynikających z winy Sprzedającego, jest zobowiązany do poniesienia kosztów wysyłki zamówienia w obie strony: od Sprzedającego do Klienta, oraz przesyłkę powrotną do Sprzedającego. W takiej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie powiadmomiony. 

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedajacego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

1 1 . Sprzedajacy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą

o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedajacemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedajacego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

12. Zadne z postanowien niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedajacy deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce

zakwestionowanego przepisu regulaminu.

13. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni

drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin

(https://www.deluxo.pl/regulamin-sklepu ). W trakcie realizacji zamówienia oraz

w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedajacego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

15 . Sprzedajacy zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego

w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu deluxo.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie

obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo

i rzeczowo.